ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26

ප්‍රතිලෝම සයින

ප්‍රතිලෝම සයින හෙවත් චාප සයින යනු දී ඇති සයින අගයක කෝණයයි. උදාහරණ වශයෙන් සයින් 30හි අගය 0.5 බැවින් ප්‍රතිලෝම සයින 0.5 හෙවත් චාප සයින 0.5 හි අගය අංශක 30 වේ.පහත දැක්වෙන්නේ විශේෂ චාප සයින අගයයන් කිහිපයකි. පිළිතුර ඇත්තේ අංශක වලින් බව සලකන්න. ප්‍රතිලෝ ...

සයින් අගය

සයින් අගය යනු යම්කිසි කෝණයක් සඳහා ගණනය කරනු ලබන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයකි. මෙය දත්ත ගොනු සඳහා වන මෘදුකාංගවල ද පැතුරුම්පත් සඳහා වන මෘදුකාංගවාල ද තවත්නොයෙක් පරිගණක භාෂාවල ද ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් ලෙසින් දක්නට ලැබේ. මෙම අනුපාතය තේරුම් ගැනීම සඳහා ඍජුක ...

සීකන අගය

සීකන අගය හෙවත් සෙක් අගය යනු යම්කිසි කෝණයක් සඳහා ගණනය කරනු ලබන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයකි. මෙය සමහර පැතුරුම්පත් සඳහා වන මෘදුකාංගවාල ද තවත්නොයෙක් පරිගණක භාෂාවල ද ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් ලෙසින් දක්නට ලැබේ. මෙම අනුපාතය තේරුම් ගැනීම සඳහා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ ...

ද්විපද ප්‍රමේයය

ගණිතයේ දී ද්විපද ප්‍රමේයය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඓක්‍යයන්ගේ බලයන්හි ප්‍රසාරණයක් ලබා දෙන වැදගත් සුත්‍රයකි. එහි සරලම ආකාරය පහත දැක්වේ. n සෘණ නොවන නිඛිලයක් වන ඕනෑම විටෙක සංඛ්‍යාව ද්විපද සංගුණකය වන තේරුම් ශ්‍රිතය ඇසුරිනි අතර n! මඟින් n හි ක්‍රමාරෝපිත දැක්ව ...

සංඛ්‍යාංක මූලය

සංඛ්‍යාවක සංඛ්‍යාංක මූලය යනු සියලු සංඛ්‍යාංක එකතු කිරීමෙන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගෙන, ඉන්පසු එම සංඛ්‍යාවෙහි සියලු සංඛ්‍යාංක එකතු කොට, ආදි වශයෙන් තනි-සංඛ්‍යාංක සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන තුරු මෙය දිගටම කිරීමෙන් ලැබෙන සංඛ්‍යාව වේ. නිදසුනක් ලෙස, 65.536 හි සංඛ්‍යාංක ...

සංඛ්‍යාත පද්ධති

මෙම ලිපිය, සංකේත මගින් සංඛ්‍යා ප්‍රකාශ කිරීමේ විවිධ ක්‍රම පිලිබඳවයි. සම්පුර්ණයෙන් වෙනස් සංඛ්‍යා කුලක සඳහා සංඛ්‍යා පද්ධති බලන්න. සංඛ්‍යාංක ක්‍රමය හෝ ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය දී ඇති කුලකයක ඇති සංඛ්‍යා ස්ථිර පිලිවෙලකට සංකේත මගින් නිරූපණය කිරීමේ ක්‍රමයකි." ...

විචල්‍යතාව

සංඛ්‍යාතයේදී හෝ සම්භාවිතා සිද්ධාන්තවලදී සසම්භාවී විචල්‍යයක හෝ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක හෝ නියැදියකදී විචල්‍යතාව යනු සංවාද විද්‍යාත්මක ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ මිණුමකි. දත්තයක සත්‍ය අගයත් උපකල්පිත අගයත් අතර පවතින දුරෙහි වර්ගය මෙහිදී නිර්ණය වේ. මධ්‍යන්‍යය යන ...

සංඛ්‍යානමය ගණනය කිරීම් සඳහා වන ශ්‍රිත

යම් සංඛ්‍යා පරාසයකමාතය හා මධ්‍යස්ථය සෙවීම සඳහා පිළිවෙලින් Mode හා Median යන ශ්‍රිත දක්නට ලැබේ. එසේම සමාන්තර මධ්‍යනය, ගුණෝත්තර මධ්‍යනය හා හරාත්මක මධ්‍යනය සඳහා පිළිවෙලින් Average, GeoMean හා HarMean යන ශ්‍රිත ද ඇත. එසේම යම් පරාසයක ඇති අගයයන් සංඛ්‍ය ...

සම්භාවිතා වාදය

සම්භාවිතතා සිද්ධි පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන ගණිත ක්ෂේත්‍ර සම්භාවිත වාදය නම් වේ. සම්භාවි විචල්‍ය, අනුමානික කාර්යක්‍රම සහ සිදුවීම එනම් තනි සිදුවීම් හෝ කාලයක් සමග සසම්භාවි ලෙස පරිණාමය වන්නා සේ දිස්වන නිර්ණයක නොවන සිදුවීම් සහ මනින ලද අගයන්ගේ ගණිතමය අමූර්තය ...

අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා

අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා සෛල ප්ලාස්මීය පූරකය තුළ ජාලයක් මෙන් විසිරී පවතින පටලමය නාලිකා පද්ධතියකි. ඒ වටා ඇති පටලය න්‍යෂ්ටි පටලය හා ප්ලාස්ම පටලය සමග ඇතැම් ස්ථානවලදී සම්බන්‍ධව පවතී sitez ොලය කුහර ලෙස වෙන් කරයිරයිබොසෝම මගින් ආස්තරිත ජාලිකා" රළු අන්තඃප්ල ...

ගොල්ගි දේහ

ගොල්ගි දේහ යනු සූන්‍යෂ්ටික සෛලවල ඇති ඉන්ද්‍රිකාවකි. මෙය 1897දී කැමිලෝ ගොල්ගි නම් විද්‍යාඥයා විසින් මුල්වරට නිරීක්ෂණය කරන ලදී. සෛල ප්ලාස්මීය පූරකය තුළ, බොහෝවිට න්‍යෂ්ටිය ආශ්‍රිතව පිහිටයි.

මයිටොකොන්ඩ්‍රියා

සෛල ප්ලාස්මය පූරකයේ විසිරී ඇති මෙය පටල දෙකකින් වටවූ කුඩා ඉන්‍ද්‍රියිකාවකි. හැඩය ගෝලාකර හෝ දණ්ඩාකාර හෝ ඕවලාකාර වේ. පිටත හා ඇතුලත ලෙස වූ පටල දෙක අතර අන්තර්පටල අවකාශයක් ඇත. අභ්‍යන්තර පටලයෙන් වට වූ අවකාශය පූරකය යි. අභ්‍යන්තර පටලය පූරකය දෙසට නෙරීම් ඇත ...

රයිබොසෝම

රයිබොසෝම යනු සෛල තුළ ඇති පටලයකින් වටනොවූ ඉන්ද්‍රිකාවකි. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්‍ෂයෙන් කුඩා කණිකා සේ දිස්වේ. සෛල ප්ලාස්ම පූරකයේ බහුල ය. ඇතැම් ඒවා අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලිකා පෘෂ්ඨයට සබැඳිව, හරිතලව තූළ හා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළ පවතී. කාණ්ඩ වශයෙන් පිහිටි විට පො ...

හරිතලව

සිනිඳු ද්විපටලයකින් යුතුය. එම පටල අතර අන්තර් සෛලීය අවකාශය නමැති කුඩා අවකාශයක් වේ. අභ්‍යන්තර පටලයෙන් ඇතුලට නෙරායාමක් සේ ඇතිවන තරලමය හා කුහරමය නාල ‘සූස්තර‘ නමින් හඳුන්වයි. මෙම සූස්තරවල සමහර ස්ථාන විශාලවී කැටි බඳු ව්‍යුහ සාදයි. ඒවා ‘තයිලකොයිඩ‘ නම් ව ...

බැක්ටීරියා

ජීවීන් බෙදා ඇති රාජධානි පහෙන් පළමුවැන්වන මොනෙරා රාජධානියට අයත් වන, ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සෛලීය සංවිධානයක් ඇති ක්‍ෂුද්‍රජීවීන් වේ. ඇන්ටනී වැන් ලියුවෙන්හුක් විසින් ප්‍රථමවරට නිරීක්‍ෂණය කොට සොයාගන්නා ලදී. අයත්වන ජීවීන් සංඛ්‍යාව අනූව මිහිතලය මත ජීවත් වන ...

වෛරස

වෛරසයක් යනු අන්වීක්ෂීය රෝග කාරක ද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය දාරක සෛලයකින් පිටත ප්‍රජනනය හා වර්ධනයට අපොහොසත් වේ. වෛරස අංශුවක් හෝ Virion කොටසක ආරක්ෂිත ප්‍රෝටීන සිවියක් වු කැප්සිඩය තුළ පිහිටි ඩී.එන්.ඒ. හෝ ආර්.එන්.ඒ. ප්‍රවේනි ද්‍රව්‍ය ඇත. මෙම කැප්සිඩයේ හැඩ ...

සයනොබැක්ටීරියා

සයනොබැක්ටීරියා යනු බැක්ටීරියා මෙන් ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටිඒක සෛලීය සංවිධානයක් ඇති ජීවීන් වෙයි. මින් සමහරක් ඝනාවාසීව ජීවත් වන අතර, එවන් සමහර ඝනාවාස පියවි ඇසින්ද දැකගත හැකිවේ.

මීසසෝම

මීසසෝම යනු බැක්ටීරියා ප්ලාස්ම පටලයේ ඇති අවතලනය වූ නැමීම්ය. ඒවා ඇති වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ශීය රූප ලබාගැනීමට පිළියෙල කිරීමේදී සිදුකරන රසායනික තිරකිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රම හේතුවෙනි. එසේ වුවද 1960දී මෙම ව්‍යුහවලට බොහෝ ක්‍රියා යෝජනා කරන ලදි, 1970 පසුව ...

නිල් අවරිය

Indigofera tinctoria bears the common name true indigo. The plant was one of the original sources of indigo dye. It has been naturalized to tropical and temperate ආසියාව, as well as parts of Africa, but its native habitat is unknown since it has ...

අහු

අහු ඉන්දියන් මල්බෙරි,බීච් මල්බෙරි චීස් ෆෘඩ් ආදී නම් වලින් හඳුන්වයි. මෙම ශාකය කෝපි පවුලට අයත්ය.නිජ භූමිය අග්නිදිග ආසියාවයි.ඉන්දීය උප මහද්වීපය පැසිපික් දූපත්,පොලිනීසියන් දූපත්,පෝටොරිකාව හා ඩොමිනිකන් ජනරජය වැනි රටවල මෙය ව්‍යාප්තව පවතී.දකුණු ආසියාතික ...

පණු කරද

කෘෘඩියා සෙලනිකා Crudia Zeylanica නොහොත් පණු කරද ගස තෙත් කලාපයේ වැවෙන ගසෙහි නිජබිම ශ්‍රී ලංකාවයි. මෙම ශාකය ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙන්ම ලෝකයෙන්ම වදවී ඇති ශාකයක් වශයෙන් හදුන්වා දී ඇත.එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන් සොයා ගෙන ඇත්තේ 1868 දී බැව් සදහන් වේ.1911 කාලය ...

පණු කරද නොහොත් කෘෘඩියා සෙලනිකා Crudia Zeylanica ශාකය

කෘෘඩියා සෙලනිකා Crudia Zeylanica නොහොත් මඩු කරද ගස තෙත් කලාපයේ වැවෙන ගසෙහි නිජබිම ශ්‍රී ලංකාවයි. මෙම ශාකය ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙන්ම ලෝකයෙන්ම වදවී ඇති ශාකයක් වශයෙන් හදුන්වා දී ඇත.එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන් සොයා ගෙන ඇත්තේ 1868 දී බැව් සදහන් වේ.1911 කාලය ...

මඩු කරද නොහොත් කෘෘඩියා සෙලනිකා Crudia Zeylanica

කෘෘඩියා සෙලනිකා Crudia Zeylanica නොහොත් මඩු කරද ගස තෙත් කලාපයේ වැවෙන ගසෙහි නිජබිම ශ්‍රී ලංකාවයි. මෙම ශාකය ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙන්ම ලෝකයෙන්ම වදවී ඇති ශාකයක් වශයෙන් හදුන්වා දී ඇත.එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන් සොයා ගෙන ඇත්තේ 1868 දී බැව් සදහන් වේ.1911 කාලය ...

මායිම් ශාක

මායිම් ශාක යනු වන සංවර්ධන විද්‍යාවේ භාවිතා වන පදයකි. මායිම් ශාක යනු විචල්‍ය අරීය බිම් කැබලි හෝ තුඩු නියැදි ක්‍රමය හරහා පැමිණි සංකල්පයකි. මෙය ඇති වන්නේ ප්‍රිස්මයක් හෝ කෝණ මිනුම් ගන්නා උපකරණය භාවිතා කරන අවස්ථාවේ දී, ශාකය එය තුළ පිහටයි ද නැතිනම් පිට ...

සැපදිල්ලා

සැපතිල්ලා යනු දිගු කාලයක් ජීවත් වූ සදාහරිත ශාකයකි. මෙක්සිකෝවේ ඉන්දියාවේ විශාල වශයෙන් වගා කෙරෙන අතර ස්පාඤ්ඤ යටත්විජිත සමයේදී පිලිපීනය වෙත හඳුන්වා දෙන ලදි. Sapodilla Manilkara zapota is a long-lived, evergreen tree native to southern Mexico and Cen ...

දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි

දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය පෙරදී ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ක්‍රියාත්මක වූ සහ බෙදුම්වාදී සංවිධානයකි. මෙම සංවිධානයේ අරමුණ වුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුල ස්වාධීන දෙමළ ඊලම් රාජ්‍යයක් බිහි කිරීමයි. මේ සඳහා ඔවුන් බෙදුම්වාදී සන්නද්ධ අ ...

කැත්ත

කැපුම්තලය වක්‍ර හැ‍ඩැති පටියක් ලෙසින් හෝ අඩසඳ ආකාර ආස්තරයක් ලෙසින් හෝ සහිත පිහි වර්ග සඳහා පොදුවේ භාවිතාකරන යෙදුමකි. කෘෂිකාර්මික භාවිතයෙහිදී එය වක්වූ පටි හැඩැති හා එක් පැත්තක් පමණක් මුවහත් තලයක් සහිත උපකරණයක් වන අතර කැලෑ කැපීම වැනි භාවිතයේදී එය දි ...

මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මැෂින් තුවක්කු

මධ්‍යම මැෂින් තුවක්කු රයිෆල් විශ්කම්භය සතු සම්පූර්ණ බලයම භාවිතාවන ස්වයංක්‍රීය අවියක්වන අතර කුඩා ස්වයංක්‍රීය අවියකට වඩා ප්‍රහාරයක ශක්තියකින් යුක්තය. එහෙත් මෙම MMG අවිය බයිපොඩ් ආධාරකයක් සමග භාවිත කල හැක. සාමාන්‍යයෙන් මෙම අවියක් රාත්තල් 15 ත් 40 ත් ...

රොකට්-ප්‍රක්ෂේපිත ග්‍රෙනේඩ බෝම්බ

RPG-7 යනු අතේ රැගෙන යා හැකි, නැවත භාවිත කළ හැකි, නියාමනය නොකරන, උරහිස ආධාරකය ලෙස ගන්නා, යුධ ටැංකි නාශක රොකට් ප්‍රචාලිත ග්‍රෙනේඩ විදිනයකි. මෙයද, මෙහි පෙර සංස්කරණයක් වූ RPG-2 මෙන්ම සෝවියෙට් සමූහයේ නිර්මාණයකි; දැන් එය රුසියානු ආයතනයක් වන Bazalt විසි ...

විශාල මැෂින් තුවක්කු (කාල තුවක්කු)

විශාල මැෂින් තුවක්කුවක් යනු විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත ප්‍රබල අවියක්වන නමුත් කුඩා හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මැෂින් තුවක්කුවක් ආධාරක සහිතව භාවිතයේදී ද ඉහත කී අයුරින් හැඳින්වේ. මෙම සියළු අවි සතුව 1800 තරම් ඈත කාලයක සිට පවතින දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සතු වේ. එදා පටන් ...

ස්නයිෆර් තුවක්කු

හමුදා සහ නීති ආරක්ෂක භාවිතයන්හීදි අනෙකුත් සාමාන්‍ය තුවක්කුවලට සාපේක්ෂව වඩාත් විශාල පරාසයක් තුළ ඉතා නිරවද්‍ය ලෙස වෙඩි පහර එල්ලකිරීම සඳහා භාවිතා වන තුවක්කු හැදින්වීම සඳහා ස්නයිපර් තුවක්කු යන යෙදුම බහුලව භාවිතා වේ. සාමාන්‍ය ස්නයිපර් තුවක්කුවක් නිර්ම ...

උබුන්ටු (පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය)

උබුන්ටු යනු ඩේබියන් ජී.එන්.යූ / ලිනක්ස් බෙදාහැරීම මත පදනම් වූ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. එය නිදහස් හා විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයක් ලෙස බෙදා හරිනු ලබන අතර ඒ සමඟ වානිජ මෘදුකාංග ද ඇත. දකුණු අප්‍රිකානු උබුන්ටු"ලෝකයාට දිගුවූ මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත්" දර්ශන විද ...

උපාංග අතර අන්තර්ජාලය

උපාංග පදනම් කරගත් අන්තර්ජාලය යනු භෞතික වස්තුය සහ උපකරණ අතර ජාලකරණය යි. මෙහි දී භෞතික වස්තු වශයෙන් නිවාස රථවාහන වැනි දෑද ඇතුළත් වන අතර මෘදුකාංග, සංවේදක, ඇක්චුවේටර, සහ ජාල සබදතාවන් සදහා අවශ්‍ය පරිගණකමය උපකරණ කාවැද්දීම තුළින් මේ ආකාරයෙන් ගෘහ උපකරණ, ...

ගූගල් ඩ්‍රයිව්

ගූගල් ඩ්‍රයිව් යනු ගූගල් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද ගොනු ගබඩා කිරීම සහ සමමුහුර්ත කිරීමේ සේවාවකි. 2012 අප්‍රේල් 24 වන දින දියත් කරන ලද ගූගල් ඩ්‍රයිව් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ සේවාදායකවල ගොනු ගබඩා කිරීමට, උපාංග හරහා ගොනු සමමුහුර්ත කිරීමට සහ ගොනු බෙදා ගැ ...

චීනයේ විදුලි සංදේශනය

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව සතුව අන්තර්ජාලය, දුරකථන, ටෙලිග්‍රාෆ්, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර හා රූපවාහිනී හරහා රටේ සියලුම ප්‍රදේශ එකිනෙක සම්බන්ධ කරන විවිධාංගකරණය වූ සන්නිවේදන පද්ධතියක් පවතී. ෆයිබර් තන්තු හරහා ජාලගත කරන ලද අති නවීන පුළුල් ස්වයංක්‍රීය දුරකථන හුව ...

තොරතුරු තාක්ෂණ විගණනය

තොරතුරු තාක්ෂණ විගණනය නැතහොත් තොරතුරු පද්ධති විගණනයක් යනු තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පාලනය පිලිබඳ විභාග කිරීමකි.තොරතුරු තාක්ෂණ විගණනය යනු සංවිධානයේ තොරතුරු පද්ධති පරිචයන්සහ ක්‍රියා පටිපාටි පිලිබඳ සාක්ෂි එකතුකිරීම හා ගවේශනය පිලිබඳ ක්‍රියාදාමයයි. ...

දිය ඇලි ක්‍රමවේදය

දිය ඇලි ක්‍රමවේදය යනු මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් වල භාවිතා වන මෘදුකාංග සැකසුම් ක්‍රියා පටිපාටියකි. මෘදුකාංග අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කිරීම, සැලසුම් නිර්මාණය, ක්‍රියාවට නැංවීම, පරීක්ෂා කිරීම, මෘදුකාංගය නිකුත් කිර ...

ප්‍රකාශ තන්තු සන්නිවේදනය

ප්‍රකාශ තන්තුවක් හරහා එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට තොරතුරු සම්ප්‍රේෂනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රකාශ තන්තු සන්නිවේදනයලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී තොරතුරු මූර්ජනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනුයේ ප්‍රවාහක විද්‍යුත් චුම්භක තරංගයකි. එය අධෝරක්ත හෝ දෘශ්‍ය තරංගයක් විය හ ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් අවුට්ලුක්

මයික්‍රොසොෆ්ට් අවුට්ලුක් නොහොත් හුදෙක් අවුට්ලුක් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් කට්ටලයේ කොටසක් ලෙස ලබා ගත හැකි මයික්‍රොසොෆ්ට් හි පුද්ගලික තොරතුරු කළමනාකරුවෙකි. මූලික වශයෙන් ඊමේල් යෙදුමක්, එයට දින දර්ශනයක්, කාර්ය කළමනාකරු, සම්බන්ධතා කළමනාකරු, සටහන් ගැනී ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් ඇක්සස්

පරිගණක දෘඩාංග තුල තැන්පත් කරනු ලබන දත්ත එකතුවක් Data Base එකක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.Data Base යක් සකස් වී ඇත්තේ Data --> Fields --> Record --> Tabel යනාදි වශයෙන් විධිමත්ව හා තාර්කික ලෙසය. මේවායේ එකතුවක් නොමැතිව Data Base ක් නිර්මාණය කිරීම ස ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල්

MS Excel හෝ MicroSoft Excel හෝ MicroSoft Office Excel යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය විසින් Windows හා Mac OS X යන Operating System සඳහා නිපද වූ පැතුරුම්පත් ගණයට අයත් මෘදුකාංගයයි. මෙය MicroSoft Office යන මෘදුකාංග කට්ටලයට අයත් සාමාජිකයෙකි.

මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස්

මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් හෙවත් MS Office යනු මෘදුකාංග කට්ටලයකි.OpenOffice.org, IBM ආයතනය සතු Lotus Smartsuite. Core/Novel ආයතනය සතු Perfect Office යන මෘදුකාංග කට්ටල මෙන්ම මෘදුකාංග ගණනාවක් ඇති මෘදුකාංග කට්ටලයකි. මෙම මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් මෘදුකාංග කට්ටල ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට්

මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට් යනු ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩසටහනකි, රොබට් ගැස්කින්ස් සහ ඩෙනිස් ඔස්ටින් විසින් ෆොරෝට් ඉන්කෝපරේෂන් නම් මෘදුකාංග සමාගමක නිර්මාණය කරන ලදී. එය 1987 අප්‍රියෙල් 20 වන දින නිකුත් කරන ලදී, මුලින් මැකින්ටොෂ් පරිගණක සඳහා පමණි. මයික්‍ර ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් වන්නෝට්

මයික්‍රොසොෆ්ට් වන්නෝට් යනු ඩිජිටල් නෝට්බුක් එකකි. එය පරිශීලකයින්ගේ සටහන්, චිත්‍ර, තිර පිටපත් සහ ශ්‍රව්‍ය විවරණ එකතු කරයි. සටහන් අන්තර්ජාලය හරහා හෝ ජාලයක් හරහා වෙනත් මයික්‍රොසොෆ්ට් වන්නෝට් භාවිතා කරන්නන් සමඟ බෙදා ගත හැකිය. මීට පෙර, මයික්‍රොසොෆ්ට් ...

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ්

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ්) යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද වදන් සකසනයකි. එය ප්‍රථම වරට 1983 ඔක්තෝබර් 25 වන දින Xenix පද්ධති සඳහා බහු-මෙවලම් වර්ඩ් නමින් නිකුත් කරන ලදී. පසු සංස්කරණ පසුව ඩොස් ධාවනය වන අයිබීඑම් පීසී, ක්ලැසික් මැක් ඕඑස් ධාවනය කර ...

වන්ඩ්‍රයිව්

මයික්‍රොසොෆ්ට් වන්ඩ්‍රයිව් නොහොත් සරලවම වන්ඩ්‍රයිව් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් එහි වෙබ් අනුවාදයේ කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ගොනු සත්කාරක සේවාවක් සහ සමමුහුර්ත කිරීමේ සේවාවකි. 2007 අගෝස්තු මාසයේදී ප්‍රථම වරට දියත් කළ OneDrive මඟින් පරිශීලකයින්ට වින්ඩ ...

මීර් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය

මීර්” යනු රුසියානු කලින් සෝවියට් භාෂාවෙන්" සාමය” හා" ලෝකය” යන තේරුම් දෙකම දෙන්නා වූ වදනකි. මීර් අජටාකාශ මධ්‍යස්ථානය යනු රුසියානුවන් විසින් ගුවන්ගත කරනා ලද අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයකි. එසේම එය නිරන්තර මනුෂ්‍ය වාසයකින් යුක්ත වූ දිගුකාලීන විද්‍ය ...

අන්තර්ජාලය

ලෝකය පුරා පැතිරුණු, ඕනෑම අයෙකුට පිවිසිය හැකි, එකිනෙක හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක ජාලයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාලය අන්තර්ජාලය යි. එහි දත්ත සම්මත අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය භාවිතයෙන් ගොණු නොහොත් පැකට්ටු ලෙස සම්ප්‍රේශණය වේ. මෙයට කෝටි ගණනක්වූ කුඩා ගෘහාශ්‍රිත, ව්‍යාපාරි ...

විද්‍යුත් තැපෑල

E – mail – Electronic mail යන්න කෙටි කිරීමක් වන අතර එය E – mail හෝ සරලව mail ලෙස නිතර සංක්ෂිප්තව භාවිතා කරන දත්ත ගබඩා කර යැවිය හැකි ක්‍රමයකි. එනම් විද්‍යුත් සන්නිවේදන පද්ධතිය හරහා පණිවුඩ තැනීමේ, යැවීමේ, ලබා ගැනීමේ හා ගබඩා කරගැනීමේ, මේ ක්‍රමයකි. E ...

අන්තර් ජාලය තුල, ඔබ බල්ලෙකු බව කිසිවෙක් නොදනී

"අන්තර්ජාලය තුළ, ඔබ බල්ලෙකු බව කිසිවෙක් නොදනී" යන කියමන පීටර් ස්ටයිනර් විසින් 1993 ජුලි 5 පල කරන ලද ද නිව්යොර්කර් පුවත්පතේ පළ වූ කාටුනයක තිබු ශිර්ෂ පාඨයකි. මෙම කාටුනයේ පෙනී සිටියේ සුනඛයන් දෙදෙනෙකි. එකෙකු පරිගණකයක් ඉදිරිපිට ඇති පුටුවක් මත වාඩි වි ...