ⓘ අධික අවුරුද්දක් යනු සාමාන්‍ය වසරකට වඩා වැඩිපුර එක් දිනයක් හෝ දින ගණනක් හෝ අඩංගුවන වර්ෂයකි. අපේ කැලැන්ඩරයට අධික අවුරුද්ද ආ හැටි අධික අවුරුද්දක් යනු වසරේ දවස් 366 ..

ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රමයේ සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් යනු, දින දසුන් වසරක සාමාන්‍ය ආකාරයක් වෙයි. ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනෙහි, සාමාන්‍ය වසරක් සඳහා නියත ලෙසින් දින 365 සහිත වන අතර එබැවින් එය අධික අවුරුද්දක් නොවෙයි. වඩාත් සාකල්‍ය ලෙසින් ගත් කල, අන්තර්ස්ථාපනයක් නොමැති වසරක් ලෙසින් හැඳින්විය හැක. දින 365 සහිත සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් සඳහා හරියටම සති 52ක් සහ එක් දිනයක් ඇති අතර, එබැවින් ඊළඟ අළුත් අවුරුදු දිනය, සතියේ එක් දිනයකින් පසුව උදා වෙයි. වෙනස් ආකාරයකින් මෙය පවසතොත්, සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් ඇරඹෙන්නේ සහ අවසන් වන්නේ සතියේ එකම දිනයකදීය. 2001 ඇරඹුනේ සඳුදා දිනයකිනි. 2002 ඇරඹුනේ අඟහරුවාදා දිනයකිනි. ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සෑම වසර 400කින් වස ...

දෙසැම්බර් 1

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: දෙසැම්බර් 1, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 335 වන දිනය වේ අධික අවුරුද්දක නම් 336 වන දිනය. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 30 ඉතිරිව තිබේ.

                                     

ⓘ අධික අවුරුද්ද

අධික අවුරුද්දක් යනු සාමාන්‍ය වසරකට වඩා වැඩිපුර එක් දිනයක් හෝ දින ගණනක් හෝ අඩංගුවන වර්ෂයකි.

අපේ කැලැන්ඩරයට අධික අවුරුද්ද ආ හැටි අධික අවුරුද්දක් යනු වසරේ දවස් 366ක් සහිත එමෙන්ම පෙබරවාරි මාසයට දින 29ක් ඇති වසරකි. යම් වසරක් අධික අවුරුද්දක් ද යන්න සොයා ගැනීමේ පහසුම ක‍්‍රමය එම ඉලක්කම් දෙක 4න් බෙදීමය. එසේ බෙදූවිට ඉතිරි නොවී බෙදෙන්නේ නම් එය අධික අවුරුද්දකි. නිදසුනක් හැටියට 2012 වසර අධික අවුරුද්දකි.

අධික අවුරුද්දක් පිළිබඳව ඉහතින් දැක්වූ හැඳින්වීම සියයට සීයක් නිවැරදි නොවේ. හරියටම නිවැරදිව කිවහොත් සෑම වසර 400කට වරක් අධික අවුරුද්දක් අත හැර දමනු ලැබේ. ඒ අනුව කි‍්‍ර.ව. 1900 වසර අධික අවුරුද්දක් නොවූ අතර කි‍්‍ර.ව. 2300 වසර ද අධික අවුරුද්දක් නොවනු ඇත.

දැනට අප විසින් භාවිත කරනු ලබන සම්මත දින දර්ශනය වූ ග්‍රෙගරියන් කැලැන්ඩරයට ප‍්‍රථම භාවිත වූයේ ජුලියන් කැලැන්ඩරයයි. ඒ ජුලියන් කැලැන්ඩරයට අනුව වසරකට දින 365.25ක් විය. එම 0.25 ඉතිරිය ද නිවරද කර ගැනීම පිණිස සෑම වසර හතරකම එක් දිනක් 0.25×4=1 බැගින් අධික අවුරුද්දක් ලෙස නම් කොට එම දිනය පෙබරවාරි මාසයට එකතු කර නිවරද කර ගන්නා ලදී.

මේ ක‍්‍රමය යටතේ වසන්ත විෂූවයේ වෙනස් කමක් සිදුවන බව පෙනී ගියේ ය. එකල කැලැන්ඩරයේ පූර්ණ බලධාරියා වූ අති උතුම් පාප්වහන්සේ විසින් මෙම වසන්ත විෂූවයේ වෙනස් වීම නිවැරදි කිරීමට එකල සිටි ගණිතඥයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. වසන්ත විෂූවය vernal equinox යනු පෘථිවිය සුර්යයා වටා යන කක්ෂගත ගමනේ දී සූර්යයා පෘථිවියේ සමකයට ඉහළින් පිහිටන දිනයයි. එය මාර්තු 20 හෝ 21 දිනට යෙදේ. මෙවැනි අවස්ථා දෙකක් ඇත. අනෙක් අවස්ථාව සැප්තැම්බර් 22 හෝ 23 දිනට යෙදේ.

ඉතාලි වෛද්‍යවරයකු මෙන්ම ගණිතඥයකු ද වූ ඇලෝසියස් ලිලියස් විසින් පෘථිවියේ එක් කක්ෂයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ගත වන කාලය දින 365.25ක් නොව දින 365 පැය 5 විනාඩි 49 තත්පර 12ක් බව පෙන්වා දුන්න ද වසන්ත විෂුවය ඇති වෙනස නිවරද කිරීමට පියවර නොගැනිණ. එහෙත් ආසන්න වශයෙන් පෘථිවි කක්ෂයේ ගමන් කාලය මිනිත්තු 11කින් අඩු බව තහවුරු වී තිබුණි.

ඉන් වසර 6කට පසුව ජර්මානු තාරකා විද්‍යාඥ කි‍්‍රස්ටෝපර් ක්ලේවියස් විසින් මෙම වෙනස අවම කරනු පිණිස සංශෝධිත කැලැන්ඩරයක් නිර්මාණය කර ඉදිරිපත් කරන ලදී. එවකට සිටි XIII වැනි ග්‍රෙගරි අති උතුම් පාප්වහන්සේ විසින් ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස එය පරීක්ෂා කරවා 1582 පෙබරවාරි 24 වැනි දින අත්සන් කළ පාප්වහන්සේගේ ආඥාවක් Papal bull මගින් ඒ කැලැන්ඩරයට අනුමැතිය දෙනු ලැබීය. අද ලොව පුරා අප කි‍්‍ර.ව. ලෙස මේ දක්වා භාවිත කරන්නේ ඒ කැලැන්ඩරයයි. එය උන්වහන්සේගේ නමින් ‘ග්‍රෙගරියන් කැලැන්ඩරය’ කියා ද හැඳින්වෙයි.

ග්‍රෙගරියන් කැලැන්ඩරයේ සෑම වසර 400කට වරක් අධික අවුරුද්දක් අත හැර දැමීම සිදුවීම ගණනය කරන්නේ මෙසේය:

පෙර පැවති කැලැන්ඩරයේ වසරකට දින: 365.25 සංශෝධිත කැලැන්ඩරයේ වසරකට දින: 365.2475 වෙනස දින: 0.0025 ඒ අනුව වර්ෂ 100ක දී ඇති වන වෙනස දින 0.0025×100 = දින 0.25 වර්ෂ 400ක දී ඇති වන වෙනස = දින 1 ඒ අනුව 400 වන වර්ෂය අවසානයේ දී කැලැන්ඩරයේ එක් දිනක් ඉවත් කළ විට වර්ෂයක දී ඇති වන දින 0.0025 වෙනස නිවැරදි කළ හැකි වේ.

සටහන: නීතිඥ කේ. එස්. විජේසේකර (kswije sltnet.lk

Read more:

                                     
  • ද න ස නස ර ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර BA සඳහ ද න දස න ව ය ස යවස - අවසන - අධ ක අව ර ද ද එනම ඉත ර යක න ම ත ව 400න බ ද ය
  • ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර AG සඳහ ද න දස න ව ය 13වන ස ක ර ද ද නයන ත වරක ස ද වන එකම අධ ක අව ර ද ද ම ය ව ය බ රහස පත න ද
  • 2004, 2032 හ 2060 ව න ජනව ර 1 ද න බ රහස පත න ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර DC සඳහ ද න දස න ව ය ම ව න වසරක සඳහ අන ර ප
  • 2026 හ ජ ල ය න අව ර ද ද 1915 පහළ වග බලන න 13වන ස ක ර ද ද නයන ත වරක ඇත වන එකම ස ම න ය අව ර ද ද ම ය ව ය ඉර ද ද නයක න ඇරඹ න අධ ක අව ර ද ව තද ම ම
  • 1968, 1996, 2024, සහ 2052 ව න ජනව ර 1 ද න සඳ ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර GF සඳහ ද න දස න ව ය අ ල ප ඉයර බ ග න
  • 1980, 2008, 2036 හ 2064 ව න ජනව ර 1 ද න අඟහර ව ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර FE සඳහ ද න දස න ව ය අ ල ප ඉයර බ ග න
  • හ ජ ල ය න අව ර ද ද 1903 පහළ වග බලන න ස ම න ය අව ර ද දක යන ද න 365 සහ ත වසරක වන අතර - ව නත ආක රයකට පවසත ත ද න 366 ක සහ ත අධ ක අව ර ද දක න ව
  • 400 ක න වසර 300 ක ස ම න ය අව ර ද ව ත චන ද ර ස ර ය ද න දස නක සහ චන ද ර ද න දස නක, ස ම න ය අව ර ද දක සමන ව ත වන න ද න 354 ක න අධ ක අව ර ද ද
  • අධ ක අව ර ද ක රමය සහ ත ද නදස න ක රමයක අධ ක අව ර ද දක න වන අව ර ද ස ම න ය අව ර ද යන න න අදහස ක ර ක ර ස ත වර ෂ ක රමය ස ම න ය අව ර ද ද බ ද ධ
                                     

බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්ද

මෙය,1948, 1976, 2004, 2032 හෝ 2060 වැනි, ජනවාරි 1 දින බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම අධික අවුරුද්දක් සඳහා, දින දසුන වෙයි. මෙවැනි වසරක් සඳහා, අනුරූප ISO වසරෙහි සති 53 පවතින අතර, ISO සතිය 10 මාර්තු 1 වැනිදායින් ඇරඹෙන සහ අනෙකුත් සියළු අපරාපරිය ISO සති සිදුවන්නේ අනෙකුත් වසර වලට වඩා වේලාසනිනි.

                                     

බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

මෙය, ජනවාරි 1 දින බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් සඳහා, දින දසුන වෙයි. නිදසුන්: ග්‍රෙගෝරියානු අවුරුදු 1987, 1998, 2009, 2015 සහ 2026 හෝ ජූලියානු අවුරුද්ද 1915. 13වන සිකුරාදා දිනයන් තෙවරක් ඇතිවන එකම සාමාන්‍ය අවුරුද්ද මෙය වෙයි ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුදු වෙතද මෙම ගුණාංගය පවතියි; පෙබරවාරි, මාර්තු සහ නොවැම්බර්. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් යනු දින 365 සහිත වන වසරකි, එනම්, එය අධික අවුරුද්දක් නොවේ. මෙම වර්ගයේ වසර සඳහා, ISO 8601 සති - දින ආකෘතියේ සති 53ක් පවතියි.

                                     

මැයි 10

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන: මැයි 10, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 130 වන දිනය වේ අධික අවුරුද්දක නම් 131 වන දිනය. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 235 ඉතිරිව තිබේ.

                                     

ජනවාරි 2

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: ජනවාරි 2, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ දෙවෙනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 363 ඉතිරිව තිබේ අධික අවුරුද්දක් නම් 364.

                                     

ජනවාරි 1

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: ජනවාරි 1, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ පළමු දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 364 ඉතිරිව තිබේ අධික අවුරුද්දක් නම් 365.

                                     

ජනවාරි 3

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: ජනවාරි 3, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ තෙවෙනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 362 ඉතිරිව තිබේ අධික අවුරුද්දක් නම් 363.

                                     

ජනවාරි 4

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: ජනවාරි 4, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ සිව්වැනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 361 ඉතිරිව තිබේ අධික අවුරුද්දක් නම් 362.

                                     

ජනවාරි 5

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: ජනවාරි 5, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ පස්වැනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 360 ඉතිරිව තිබේ අධික අවුරුද්දක් නම් 361.

                                     

දෙසැම්බර් 29

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: දෙසැම්බර් 29, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 363 වන දිනය වේ අධික අවුරුද්දක නම් 364 වන දිනය. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින දෙකක් ඇත.

                                     

දෙසැම්බර් 8

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු: දෙසැම්බර් 8, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 342 වන දිනය වේ අධික අවුරුද්දක නම් 343 වන දිනය. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 23 ඉතිරිව තිබේ.