ⓘ ක්‍රීඩා සමාජයක් මලල ක්‍රීඩා සමාජයක් හෝ ක්‍රීඩා සංගමයක් යනු ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ විවිධ කොටස් එක් තැන් කළ ආයතනයන්ය. එමෙන්ම බොහෝ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් විවිධ ක්‍රීඩාවන් සඳහ ..

උයන්වතු සඳහා වෙන්කළ ඉඩම් කොටස් මුල්කර ගෙන ඇතිවූ සමාජ සංස්කෘතික හා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්

ලක්ෂම්බර්ග් නගරය මුල්කරගෙන පිහිටුවන ලද Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux නමැති සංවිධානය 1926 සිට යුරෝපීය උද්‍යාන වැවිලිකරුවන් මිලියන තුනක සාමාජික පිරිසක් සිටින සංවිධානයකි. මෙය උයන් වගාව සඳහා වෙන් කළ භූමි භාගයන්හි කරන උයන් වගාව නිසා ඇතිවන සමාජ - සංස්කෘතික සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ගැන පහත සඳහන් පරිදි විස්තර කරයි. ප්‍රජාව සඳහා ශබ්දය අඩුවීම තුළින් වඩා හොඳ නාගරික ජීවිතයක්, දූවිලි සඳහා ආවරණයක්, අධික ජනගහනයක් සිටින ප්‍රදේශයක විවෘත හරිත අවකාශයක් පිහිටීම. පවුල් සඳහා - අර්ථවත් විවේක කාලයක් ගත කිරීම කොන්ක්‍රීට් කැළෑව හා උයන් ගොඩනැගිලි මැද පෞද්ගලිකවම වැපිරීම, වැවීම, වගාකිරී ...

යක්කඩුව වීරගාමිණී එල්ලේ කණ්ඩායම

වර්ෂ 1958 පෙබරවාරි මස 04 වන දින රාගම හාලිවින්ග්ස් ක්‍රිඩා සමාජය සමගින් සිය මංගල එල්ලේ තරගය ආරම්භ කල යක්කඩුව වීර ගාමිණි එල්ලේ ක්‍රීඩා සමාජය අඛණ්ඩව මේ දක්වා යක්කඩුව,නිවන්දම යන ප්‍රදේශයන්හි එල්ලේ ක්‍රිඩාවට ලැදි මහජනතාවගේ සහයොගය මත එල්ලේ ක්ෂේතයේ ඒ ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමක් ලෙස දක්ෂතා පෙන්වමින් සිටි. ක්‍රිඩා සමාජය ආරම්භයේ පටන් එස් එච් ගුණසේකර,ඇලෙක්ස්සැන්ඩර් රණසිංහ,බන්දුල පෙරේරා,නිමල් තිස්ස ජයසුරිය.එස් ඒ අබේරත්න ගරැ සභාපතිවරැන් වශයෙන්ද.පියදාස වෙල්ගම,වින්සන් පෙරේරා,ජෝෂප් පෙරේරා.රත්නපාල පෙරේරා.සිරිපාල රණසිංහ සුනිල් නිහල් පෙරේරා ලේකම් වරැන් වශයෙන්ද භාණ්ඩාගාරික වශයෙන් තිලකරත්න පෙරේරාද සංවිධායක වශයෙන් මිලා ...

                                     

ⓘ ක්‍රීඩා සමාජ

ක්‍රීඩා සමාජයක් මලල ක්‍රීඩා සමාජයක් හෝ ක්‍රීඩා සංගමයක් යනු ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ විවිධ කොටස් එක් තැන් කළ ආයතනයන්ය. එමෙන්ම බොහෝ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් විවිධ ක්‍රීඩාවන් සඳහා ඉදිරිපත් කරන එකම කුඩයක් යටතේ වැඩ කරන ආයතනයකි. පෘථුල වශයෙන් ගතහොත් එය එක් ක්‍රීඩා සංගමයක් හෝ තනි ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙනුවෙන් වුවද යෙදිය හැකිය. තනි ක්‍රීඩා ආයතනයක් බහු ක්‍රීඩා සමාජයකින් වෙනස් කර හැඳින්වීමේදි බහු ක්‍රීඩා සමාජ යන වචනය යොදනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩක සමාජය යන වචනය මෙහිදි වඩා පැහැදිලිය.

ක්‍රීඩා සමාජයන් කියා හඳුන්වන්නේ එක් ක්‍රීඩා කණ්ඩායමක් බවට උදාහරන බහුලව තිබේ. NBA බාස්කට් බෝල NFL ඇමරිකන් පාපන්දු නැතහොත් සොකර් උතුරු අමෙරිකානු ක්‍රීඩා ලීගයන් වලින් එක් එක් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා සමාජ යනුවෙන් නම් කළ හැකිය. එහෙත් ප්‍රායෝගිකව ඒවා තනි ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්වේ. තවත් අතකින් උතුරු අමෙරිකානු විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම් සමාන්‍යයෙන් එක් අධ්‍යාපන ආයතනයකට අයිති බහු ක්‍රීඩා සමාජයක් නිර්මාණය කරමින් එක් ව්‍යුහයකට සංවීධානය වූහ.

පාපන්දු ක්‍රීඩාව ජාතීන් අතර සිත් අලවන ප්‍රතිවිරෝධතාවයන් පෙන්වයි. FC/CF/ ඉංග්‍රීසියෙන් Foot ball club / පෘතුගීසි: Club de futebol/ ස්පාඤ්ඤ Club de fútebol ආදී වශයෙන් බොහෝ ක්‍රීඩා සමාජ තිබේ. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය පාපන්දු සමාජ සොකර් කණ්ඩායම් පමණක් ඉදිරිපත් කරයි. උදාහරන මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්, නිව් කාසල් යුනයිටඩ් FC රේන්ජර්ස් FC සහ සෙල්ටික් FC 1994 දක්වා සම්පූර්ණ නම වූයේ ද සෙල්ටික් ෆුට් බෝල් ඇන්ඩ් ඇත්ලටික් කොම්පැණි ලිමිටඩ් යනුවෙනි ලතින් රටවල ඔවුන්ගෙ ප්‍රතිවාදීන් ලෙස ඔවුන් බොහෝ විට තරඟ වදින්නේ උදා. අයිබිරීයන් අර්ධද්වීපය FC ෆොර්ටෝ, බොආවිස්ටා FC, සහ CF, පෘතුගාලයේ CF බෙලෙනෙන්සෙස්, සහ රියල් මැඩ්රිඩි CF, සහ ස්පාඤ්ඤයේ CF, බාර්සිලෝනා කණ්ඩායම සමගිනි. මෙම ක්‍රීඩා සමාජ පාපන්දු ක්‍රීඩාවට පමණක් සීමා වූ ඒවා නොවන අතර ඒවා සතුව වෙනත් ක්‍රීඩා රැසකට අයත් කණ්ඩායම්ද පවතී.

                                     
  • ස හල ක ර ඩ සම ජය න තහ ත Sinhalese sports club ශ ර ල ක ක ර කට ක ර ඩ ව න ජ බ ම ල ස ස ලක න අතර ශ ර ල ක ව ක ර කට ප ලක මණ ඩලය BCCSL ඇත ත ද
  • ඇමර ක ව ඇත න ව ය. ක ය ක අධ ය පනය හ සම ජ ව ද ය ව ප ළ බඳව ශ ස ත රධරයන 1964 ජ න ව හ ද අන තර ජ ත ක ක ර ඩ සම ජ ව ද ය ක ම ට ය ICSS ප හ ට වන ලද
  • ම ල බන ක ර කට සම ජ කණ ඩ යමට එර හ ව, 1927 ජනව ර ම සය ද එය එක පළම - ප ළ තරගයක ක ර ඩ කළ ය. ක ළඹ ක ර කට සම ජ ක ර ඩ ගනය හ ක ර ඩ ක ර ණ ම ම තරගය
  • ඇත. වර තම නය හ ක ර ඩ න ය ය යන සම ජ ව ද ය ව හ ත ර ක ක ප ර ශවය සඳහ ව ඡත ර හ ඒක ක ත ක ෂ ත ර ව දයක ව න ය. ම හ සම ජ යන පදය ප ළ ල ල ස න
  • ව ස න ප ලනය කරන ල බ න හ බ හ ව ට තරගක ර ල ස න රත වන ක ර ය ක රකමය. ක ර ඩ ල ස ස ම න යය න හඳ න වන න තරගකර ග ක ය ක ශක යත වයන අවස න ප රත ඵලය
  • පස ක ල නව බ හ ව ක ර ඩ සම ජ ක හ පයක ක ළඔ ක ල ට ස ක ළඹ න න ඩ ස ක ර ප ට ස ක ර කට සම ජය NCC ක ළඹ ක ර ඩ සම ජය මහන වර ක ර ඩ සම ජය ද ක ඔය සහ මස ක ල ය
  • ද ල පන ද සම ජ ඉන ද ය ව ක ර ඩ සම ජ සමග ක ර ඩ කරම න ස ට යහ. 1956 ද ශ ර ල ක ව ප රථම ජ ත යන තර ද ල පන ද තරඟය ඔස ට ර ල ය න කණ ඩ යම සමග ක ර ඩ කරන
  • ක ර ඩ පත රකල ව දය යන ක ර ඩ ප වත සහ ස ද ධ ප ළ බඳව ව ර ත කරණයය ක ර ඩ පත රකල ව ද න බ ර ර ම ස ද ධ ව ර ත න කරන න ස බ හ ප වත පත වල ක ර ඩ
  • ව ඩසටහන ල ක ව ල ය සම ජ ව ඩසටහන අතර ම ල ක ව ග න ව: Service project.jpg ම ට අමතරව ම ස කව ර ස ව ම පවත වන ලබන අතර ස ම ජ කයන අතර ක ර ඩ උත සව පවත වන ල බ
  • ශ ර ල ක ව ප රථම එක ද න අන තර ජ ත ක ක ර කට ක ර ඩ ගනය ල ස ස හල ක ර ඩ සම ජ ප ට යත ප රථම ට ස ට ක ර කට ක ර ඩ ගනය ල ස ප සරවනම ත ත ක ර ඩ ගනයත
                                     

යුරොපියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම (ලංකාව)

යුරොපියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම යනු, බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව පදනම් කර ගෙන තිබූ සහ යටත්ජිජිතවාදී නිලධාරින්ගෙන් සමන්විතවූ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකි. සංචාරක මාලිබන් ක්‍රිකට් සමාජ කණ්ඩායමට එරෙහිව, 1927 ජනවාරි මාසයේදී එය එක් පළමු-පෙළ තරගයක් ක්‍රීඩා කළේය. කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ ක්‍රීඩාංගනයෙහි ක්‍රීඩා කෙරුණු මෙම තරගය, ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් විය.