ⓘ ක්‍රීඩා න්‍යාය යනු ස විද්‍යාවෙහි, සංගණන ලෙසින් ආර්ථික විද්‍යාවෙහි, මෙන්ම ජීව විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, අන්තර්-ජාතීක සබඳතා, පරිගණක විද්‍යාව, ..

ක්‍ෂුද්‍රආර්ථිකවේදය

ක්ෂුද්‍ර ආර්ථිකය යනු සීමිත සම්පත් පුද්ගලයන්, නියැදියන් හා ආයතන විසින් පරිභෝජනය කරන අයුරු හදාරන ආර්ථික විද්‍යවේ කොටසකි. මෙහිදි මෙම ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කරන ආකාරය භාණ්ඩ හා සේවාවල, ඉල්ලුමට හා සැපයුමට බලපාන අයුරුද හදරයි. මෙහිදි මිලද, ඉල්ලුම හා සැපයුමේ තත්ත්වය අනුව භාණ්ඩවල මිල වෙනස්වන අයුරු ද සළකයි. ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික විද්‍යාවේ අතින් අතට "ආර්ථික කාර්යයන් වල සිදු වන වර්ධනය,උද්ධමනය හා විරැකියාවේ හා මෙම සිද්ධින්ට ජාතික ආර්ථිකයේ ඇති ප්‍රතිපත්ති වල එකතුවකි" එමෙන්ම රජයේ ක්‍රියාවලි වලින් ඉහත කරුණු වලට සිදු වන බලපෑම ද සැළකේබදු ප්‍රතිශතය වෙනස් කිරිම. ලුකස් විචාරය වැනි බොහෝ නුතන සාර්ව ආර්ථික න්‍යායන් ගොඩ නැගිම ...

පෝටර්ගේ පස් විධි බලවේග විශ්ලේෂණය

පෝටර්ගේ පස් විධි බලවේග යනු හාවඩ් ව්‍යාපාර පාසලේ මයිකල් ඊ පෝටර් විසින් 1979 දී කර්මාන්ත විශ්ලේෂණය සහ ව්‍යාපාරික උපායමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා සකස් කරන ලද රාමුවකි. එය වෙළෙඳපොළ තරගයේ තීව්‍රතාවය සහ ආකර්ශණීය බව තීරණය කරණ බලවේග සොයාගැනීමට කාර්මික සංවිධාන ආර්ථික විද්‍යා සංකල්ප ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි. මෙහිදී ආකර්ශණීය බව යනු සමස්ත කර්මාන්තයේම ලාභදායිත්වයයි. ආකර්ශණීය නොවන කර්මාන්තයක් යනු සමස්ත ලාභදායිත්වය අඩුකිරීමට බලපාන බලවේග වල සංයෝජනයක් වේ. බොහෝ ආකර්ශණීය නොවන කර්මාන්තයක් "අසංකීර්ණ තරගකාරීත්වයකට" ළඟාවන්නක් විය හැකියි. සාර්ව පරිසරය යන පොදු යෙදුම සමග වෙන්කර දැක්වීමට පෝටර් මෙම බලවේග සඳහන් කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර පරිස ...

                                     

ⓘ ක්‍රීඩා න්‍යාය

ක්‍රීඩා න්‍යාය යනු ස විද්‍යාවෙහි, සංගණන ලෙසින් ආර්ථික විද්‍යාවෙහි, මෙන්ම ජීව විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, අන්තර්-ජාතීක සබඳතා, පරිගණක විද්‍යාව, සහ දර්ශන විද්‍යාව යන්නෙහි භාවිතා වන ව්‍යවහාරික ගණිතයෙහි ශාඛාවකි. යමෙකුගේ හැකියාව අනෙකෙකුගේ තෝරා ගැනුම් මත රැ‍ඳෙන උපායමාර්ගික අවස්ථාවන්හිදී හැසිරීම ගණිතමය වශයෙන් උපග්‍රහණය කිරීමට උත්සාහ කිරීම ක්‍රීඩා න්‍යාය තුළින් ඉදිරිපත්වේ. අනෙකෙක්ගේ දුර්වලතාවයක් මත යමෙකු ජය ගන්නා තරග, විශ්ලේෂණය කිරීමට මුලදී මෙය භාවිතා වුවද, විවිධ උපමානයන් අනුව වර්ගීකරණය වන්නාවූ පුළුල් අන්තර්ක්‍රියා පරාසයක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකිරීමට හැකි වන අයුරින් මෙය පුළුල් කිරීමකට භාජනය වී ඇත. වර්තමානයෙහි, "ක්‍රීඩා න්‍යාය යනු සමාජ විද්‍යාවෙහි තාර්කික පාර්ශවය සඳහා වූ ඡත්‍ර හෝ ඒකීකෘත ක්ෂේත්‍ර වාදයක් වැනිය. මෙහි සමාජ යන පදය පුළුල් ලෙසින් අර්ථකතනයට ලක් වෙමින් මානව හා මානව-නොවන ක්‍රීඩකයන් ද අන්තර්ග්‍රහණය කොට ඇත." ".

ක්‍රීඩා න්‍යායෙහි සාම්ප්‍රදායික යෙදවීම් යත්න දරනුයේ මෙම ක්‍රීඩාවන්හී සමතුලනය ග්‍රහණය කර ගැනුමටය. සමතුලනයෙහිදී, එකිනෙක ක්‍රීඩකයා, තවදුරටත් වෙනස්වීමකට ලක් වීමට සම්භාවතාවයක් නොමැති, යම් උපායමාර්ගයක් යොදා ගනියි. බොහෝ සමතුලිත සංකල්පයන් විකසනය කොට ඇත්තේ වඩාත් ප්‍රචලිත ලෙසින් නෑෂ් සමතුලනය මෙම අදහස පරිග්‍රහනය කෙරුමෙහි උත්සාහයක් ලෙසිනි. එකිනෙක උපයෝග ක්ෂේත්‍රය ට අනුකූලව මෙම සමතුලිත සංකල්පයන් සඳහා වෙන් වෙන් අභිප්‍රේරණයන් ජනිත වන මුත්, බොහෝ විට ඒවා උපරිපතනය හෝ සමපාත හෝ වීම සිදු වෙයි. මෙම ක්‍රමවේදය සඳහා විවේචනයන් නොමැති. සුවිශේෂී සමතුලිත සංකල්පයන් හි සුදුසු බව, හුදෙක් සමතුලන සංකල්පයෙහි සුදුසු බව, සහ පුළුල් ලෙසින් ගණිතමය ආකෘතීන්ගේ ඵලදායී බව පිළිබඳව විවාදයන් පවතියි.

මින් පෙරටුව යම්කිසි විකසනයන් සිදු වී තිබුණද, ක්‍රීඩා න්‍යාය යන ක්ෂේත්‍රය ප්‍රාදූර්භූත වූයේ ජෝන් වොන් නියුමන් සහ ඔස්කාර් මෝර්ගෙන්ස්ටර්න් විසින් 1944 දී රචිත තියරි ඔෆ් ගේම්ස් ඇන්ඩ් ඉකනමික් බිහේවියර් නමැති ග්‍රන්ථය සමගය. 1950 ගණන් වලදී බොහෝ ප්‍රාඥයන් විසින් මෙම න්‍යාය විස්තීර්ණ ලෙසින් විකසනයට බඳුන් කර ඇත. ක්‍රීඩා න්‍යාය ඉක්බිතිව 1970 ගණන් වලදී ජීව විද්‍යාව වෙත ප්‍රකාශිත ලෙසින් ව්‍යවහාර වූ මුත්, 1930 ගණන් වැනි අතීතයෙහි පවා සමාකාර විකසනයන් තිබූ බව සැලකිය මනාය. බොහෝ ක්ෂේත්‍රයන්හී ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් ලෙසින් පුළුල් පිළිගැනුමකට ක්‍රීඩා න්‍යාය පාත්‍ර වී ඇත. ක්‍රීඩා න්‍යායවාදීන් අටදෙනෙකු ආර්ථික විද්‍යාවන් සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ඇති අතර, ජෝන් මේනාඩ් ස්මිත් වෙත ක්‍රාෆූර්ඩ් ත්‍යාගය පිරිනමා ඇත්තේ ජීව විද්‍යාව වෙත ඔහු විසින් ක්‍රීඩා න්‍යාය උපයෝගී කිරීම වෙනුවෙනි.

                                     
 • ඒක බද ධ කරය බ හ රටවල කළමන කරණ ආර ථ ක ව ද ය ව, ම ල ය ආර ථ ක ව ද ය ව, ක ර ඩ න ය ය ව ය ප ර ප ර කථන හ ක ර ම ක ආර ථ ක ව ද ය ව ආවරණය කරණ ලබන ව ය ප ර
 • සමත ල තත වයට න ග ලප න ත රත ර ඇත ව ළ ඳප ළවල අව න ශ ච තත ව යටත ඇත ත ර ම හ ක ර ඩ න ය ය Game Theory හ අර ථ කය භ ව තය න ෂ ප දනයන ග ව ළ ඳප ළ ක රමය ත ළ ඇත
 • ල ස සලකන ලබය න තන ප රධ න ග ර ක ලය ආර ථ ක ව ද ය ව ආර ථ ක ම ත ය, ක ර ඩ න ය ය ව ළ ඳපල අසමත ව ම ව ශ ල ෂණය, අසම ප ර ණ තරඟක ර ත වය සහ ජ ත ක ආද යමට
 • 2011 දක ණ ආස ය න ව රළ ක ර ඩ උළ ල එම වසර ඔක ත ම බර 8 වන ද න ස ට 14 වන ද න දක ව ශ ර ල ක ව හම බන ත ටද ප ව ත ව ණ සම රම භක උත සවය හම බන ත ට ව රළ
 • Ludens න ය යද, ත ර ස ට න ව බ ලන Thorstein Veblen ග ව ව ක ප ත ය න ය ය ද Theory of Leisure Class මග න ක ර ඩ ව ප ළ බඳව පළම වරට වඩ ත ස ම න යය
 • ස ඛ ය වක හද ර ඇත පමණ න එම ප ද ගලය ආර ථ ක ව ද ය ඥය ක ල ස ස ලක ක ර ඩ න ය ය ගණ තමය ම ලය ව න ව යවහ ර ක ගණ ත ක රමයන හ ස ඛ ය නය ව න අද ල ප හ ණ වක
 • න ල බෆ 1990 ම ද භ ගය ද ප ටර හට ඉත ව දගත ව ස ත ර තයක ස ය ගන න ලද ක ර ඩ න ය ය භ ව තයට ගන ම න ඔව න උප ය ම ර ග ක ම ත ර සම බන ධ සඳහ උදව වන අන ප රක
 • ඇත ව ම න පස 1932ද ල ස ඇන ජල ස හ ප වත ග ම හ න ඔල ම ප ක උත සවය න ය ය පත රය එක අ ගයක ල ස ප පන ද ඇත ලත ක ර මට අදහස න ක ර ණ. එවක ම ම ක ර ඩ වට
 • ස ම ත - ඕවර තරග, ඒ අන ව න දහස ක සල න තරග වල ය හ ක ර ඩ ක ර න බවය. ඒ අන ව තරග ස ච රය සඳහ ස ශ ධ ත න ය ය පත රය හ ට ස ට තරග ත නක එද ජ ත නක සහ ව 20ජ
 • ම ල ක ප රත පත ත ක ට ග ඩන ග පවත මහ සම මතව දය ප ළ බදව හ එහ ම ලධර ම ප ළ බද ව ඩ ත රත ර ද න ග න මට න ය ය හ ව යවහ රය නම න ල ප ප ළක ඉද ර පත ක ර
 • ව ඔහ ද ක ව අන ක ත ද යකත වයන අතරට ස ප ක ෂව ද ත රක ව ද ය ව, ව ශ ව න ය ය ව ද ය ව, ක ශ ක ක ර ය ව, අවධ උපලනය, ස ථ ත මය ය න ත ර ව ද ය ව ග ටළ
 • අගන වරද ප ව ත ව ණ ම ම සම ළ ව රය ද ර ජ ය න යක මට ටම සම ළ වට අද ල න ය ය පත රය ප ළ බඳව අවසන ත රණයක කරන ල බ අතර පළම සම ළ ව රයට අද ල ප ර රම භක