ⓘ මුල් පිටුවTest 3. නිර්දේශ කවුළුව – විකිපීඩියා ස්වෙච්ඡා දායකයන් විසින් පුළුල් විෂය පරාසයක ඔබගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කෙරෙයි. ප්‍රාදේශීය තානාපති කාර්යාලය – වෙනත් බසින් ..

                                     

ⓘ මුල් පිටුව/Test 3

  • නිර්දේශ කවුළුව – විකිපීඩියා ස්වෙච්ඡා දායකයන් විසින් පුළුල් විෂය පරාසයක ඔබගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කෙරෙයි.
  • ප්‍රාදේශීය තානාපති කාර්යාලය – වෙනත් බසින් සිංහල භාෂා විකිපීඩියාව ආශ්‍රිත සන්නිවේදන කටයුතු.
  • ප්‍රජා ද්වාරය – විකිපීඩියා ක්‍ෂේත්‍රයන් පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කරන නිවේදන පුවරුව, ව්‍යාපෘති, සම්පත් සහ ක්‍රියාකාරකම්.
  • කෝපි කඩේ – තාක්‍ෂණික විෂය කරුණු හා ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ ‍දෑ ඇතුළුව, විකිපීඩියා හා සම්බන්ධ සාකච්ඡා සඳහා.
  • උදවු කවුළුව – විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න අසන්න.
  • අඩවි පුවත් – විකිපීඩියාව හා විකිමාධ්‍ය පදනම පිළිබඳ, නිවේදන, යාවත්කාලකිරීම්, ලිපි සහ මාධ්‍ය නිවේදන.
                                     

1. විකිපීඩියාවේ සහෝදර ව්‍යාපෘති

විකිපීඩියාවෙහි සත්කාරකත්වය සපයන්නේ ලාභ නොපතන සංවිධානයක් වන විකිමාධ්‍ය පදනම විසිනි. මෙම සංවිධානය විසින් වෙනත් සහෝදර ව්‍යාපෘති රැසකටද සත්කාරකත්වය ලබාදෙයි.

සිංහල බසින් පවතින ව්‍යාපෘතිවල සිංහල මුල් පිටුව වෙතද අනෙකුත් ව්‍යාපෘතිවල ඉංග්‍රීසි මුල් පිටුව වෙතද සබැඳි පහත දැක්වේ.

                                     
  • mozilla.org Browse all Extensions ප ට ව ම ස ල ල ෆයර ෆ ක ස 4.0.1 න ක ත සටහන ම ස ල ල Retrieved 2011 - 04 - 28. ෆයර ෆ ක ස 3 5.5 න ක ත සටහන ම ස ල ල
  • study published at ICPC 2009 Binkley et al. that used a timed response test method to acquire data. The use of eye - tracking equipment gives additional
  • එක. By the skin of your teeth ක යන ව ග සම ප රද ය ය දල She passed the test by the skin of her teeth ක ව ව ත ඒ ක යන න ඇය හම දත වල න ව භ ග ප ස
                                     

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය, 2020–21

ටෙස්ට් තරග දෙකකට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2021 අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිතය. මෙම ටෙස්ට් තරගාවලිය 2019–21 අයිසීසී ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ කොටසක් වනු ඇත.