ⓘ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල යනු දකුණු ආසියාව රටක් තුල වර්ෂ දෙකකට වරක් පවත්වන ක්‍රීඩා උළෙලකි. 1983 දී පිහිටුවා ගත් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා කවුන්සිලය මගින් මෙය සංවිධ ..

ජූලියන් බෝලිං

ජූලියන් බෝලිං යනු ශ්‍රී ලාංකික, ජාත්‍යන්තර පදක්කම්ලාභී පිහිනුම් ශූරයෙකු වේ. ඔහු වර්ෂ 1984 සිට 1991 දක්වා කාලය තුල පැවැත්වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලවල්හී රන් පදක්කම් 15ක් දිනාගැනීමට සමත් විය. එසේම 1984 වර්ෂයේදී ඇමෙරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස්, 1988 වර්ෂයේදී දකුණු කොරියාවේ සෝල් සහ 1992 වර්ෂයේදී ස්පාඥ්ඥයේ බාර්සිලෝනාහී පවත්වනු ලැබූ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල තුනකදී බෝලිං ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලදී. ඔහු ජාත්‍යන්තර තලයේ පිහිනුම්කරුවන් වූ තාරා බෝලිංගේ සහ ඥාතී දීපිකා ෂන්මුගම්ගේ පුත්‍රයෙකුද වෙයි. 1991 වසරේදී කොළඹ පැවැත්වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලදී පිහිනුම් අංශයෙන් රන් පදක්කම් 6ක් හිමිකර ගැනීම බෝලිංගේ හොඳ ...

මැතිව් අබේසිංහ

මැතිව් අබේසිංහ යනු ජාත්‍යන්තර තරගාවලි රැසකදී සිය රට නියෝජනය කල ශ්‍රී ලාංකික පදක්කම්ලාභී පිහිනුම් ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහු 50මී නිදහස්ආර, 100මී නිදහස්ආර, 200මී නිදහස්ආර, 400මී නිදහස්ආර, 1500මී නිදහස්ආර, 50මී පසුපසආර, 200මී ඒකල මිශ්‍ර පිහිනුම්, 400මී ඒකල මිශ්‍ර පිහිනුම් සහ 100මී සමනලආර යන ඉසව්හී වත්මන් ශ්‍රී ලංකා වාර්තා උසුලන්නා වේ. ඔහු 2016 වසරේ ඉන්දියාවෙහි පැවති 12වන දකුණු ආසියාතික ක්‍රීඩා උළෙලහී වැඩිම රන් පදක්කම් ප්‍රමාණයක් හිමිකරගත් තරගකරුද විය. 2014 වර්ෂයේ තරුණ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කල ඔහු පිරිමි මීටර 100 නිදහස්ආර ඉසව්වෙහි 13වන ස්ථානය සහ පිරිමි මීටර 200 නිදහස්ආර ඉසව්වෙහි ...

                                     

ⓘ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල යනු දකුණු ආසියාව රටක් තුල වර්ෂ දෙකකට වරක් පවත්වන ක්‍රීඩා උළෙලකි. 1983 දී පිහිටුවා ගත් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා කවුන්සිලය මගින් මෙය සංවිධානය කරයි. මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ වර්ථමාන සාමාජිකයන් වන්නේ ඇෆ්ගනිස්ථානය, බංග්ලාදේශය, භූතානය, ඉන්දියාව, මාල දිවයින, නේපාලය, පකිස්ථානය සහ ශ්‍රී ලංකාවයි.

පලමු දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 1984 දී නේපාලයේ, කත්මණ්ඩු අග නුවරදී පැවැත්විණි. එතැන් සිට වර්ෂ දෙකකට වතාවක් ක්‍රීඩා උළෙල සාමාජික රටවල් තුලදී සංවිධානය විය. 2004 වසරේදී 32 වන වතාවට රැස් වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා කවුන්සිලය විසින්, එතෙක් ක්‍රීඩා උළෙල හැඳින්වූ දකුණු ආසියා සංගමයේ ක්‍රීඩා උළෙල යන නම වෙනස් කොට දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල යන නම පවත්වා ගන්නා ලදී. මෙම ක්‍රීඩා උළෙල දකුණු ආසියාවේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙළ ලෙස ද හඳුන්වයි.

                                     
  • 1984 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 1 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ස ප ත ම බර මස න ප ලය කත මණ ඩ අගන වරද ප ව ත ව ණ ම ය දක ණ ආස ය ව ත ල ප ව ත ව
  • 1987 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 3 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද ඉන ද ය ව ක ල කට න වර ප ව ත ව ණ ඉන ද ය ව, දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ලකට
  • ද ස ම බරය ද දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල ශ ර ල ක ව ක ළඹ නගරය ද ප ව ත ව ණ දක ණ ආස ය වට අයත රටවල 7 ක ම සඳහ සහභ ග ව ය. ක ර ඩ උළ ල ව න ව න ශ ර
  • 2006 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 10 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර අග ස ත 18 වන ද න ස ට අග ස ත 28 ද න දක ව ශ ර ල ක ව ක ළඹ නගරය ස ගතද ස
  • 2004 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 9 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද ප ක ස ත නය ඉස ල ම බ ද අගන වර ප ව ත ව ණ 2004 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල ත ල
  • 1989 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 4 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ඔක ත ම බරය ද ප ක ස ත නය ඉස ල ම බ ද අගන වර ප ව ත ව ණ 1989 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ
  • 1999 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 8 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද න ප ලය කත මණ ඩ අගන වර ප ව ත ව ණ 1999 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල ත ල තරඟ
  • 1993 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 6 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද ස ම බර මස බ ග ල ද ශය ඩක අගන වරද ප ව ත ව ණ බ ග ල ද ශය, දක ණ ආස ය න ක ර ඩ
  • 1985 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 2 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද ස ම බර මස බ ග ල ද ශය ඩක අගන වරද ප ව ත ව ණ බ ග ල ද ශය භ ත නය ඉන ද ය ව
  • 1995 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 7 වන දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල එම වසර ද ඉන ද ය ව ම ඩ ර ස න වරද ප ව ත ව ණ 1995 දක ණ ආස ය න ක ර ඩ උළ ල ත ල
                                     

මංජුල කුමාර

මංජුල කුමාර විජේසේකර යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උස පැනීමේ ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහුගේ හොඳම උස පැනීමේ වාර්ථාව වූ 2.27 ක උස ප්‍රමාණය, ශ්‍රී ලංකාවේ උස පැනීමේ ජාතික වාර්ථාව වෙයි.