ⓘ නක්‍ෂත්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික බෞද්ධ අධ්‍යාපනය, පොරොන්දම්, භාවස්ඵුට, රවි, අඟහරු, නක්‍ෂත්‍රය ..

ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික බෞද්ධ අධ්‍යාපනය

ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ විප්ලවීය යුගයක ආරම්භය සනිටුවහන් වන්නේ මහින්දාගමනයත් සමගය.මන්ද ශ්‍රී ලංකිකයෝ තමන්ගේ යැයි උරුමකම් කිව හැකි සංස්කෘතියක් කරා ගමන් අරඔනුයේ මහින්දාගමනයත් සමග මහඟු දායාද රැසක් ලැබීමත් සමගය.ලක්වැසියන් ලද අනගිතම දායාදය වන්නේ නිර්මල බුදු දහම ලංකාවට ලැබීමයි.එමෙන්ම ධාර්මික අර්ථ ක්‍රමයක්ද අක්‍ෂර මාලාවක්ද අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්ද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට උරුම විය. ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලද අධ්‍යාපන ක්‍රමය වනාහි බෞද්ධ අධ්‍යාපන සම්ප්‍රදායයි.පුරාණ ලංකා වේ බෞද්ධ අධ්‍යාපනය මුලික වශයෙන්ම භික්‍ෂුන් වහන්සේලාගේ මුලිකත්වයෙන් සිදුවිය.එමෙන්ම එය සපුරා සමාජයට අදාල වුවක්ද විය.භික්‍ෂු සමාජය මුල්කොට පරමාදර්ශී උත්තර මින ...

පොරොන්දම්

පොරොන්දමක් යනු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගේ හඳහනේ ඇති ග්‍රහ පිහීටීම් අනුව ඒ දෙදෙනාගේ බලනු ලබන පොරොන්දම් වල ගැලපීම එකතු කර පොරොන්දම් ගනනෙන් බෙදා සාමාන්‍යය ගනු ලැබේ. මෙය බොහෝ විට ප්‍රතිශතයක් ලෙසද දක්වයි. සාමන්‍යයෙන් 50% ට වැඩි ගැලපීමක් පොරොන්දම් ගැලපීමක් ලෙස සලකයි. එනම් 8 පොරොන්දමෙන් 4 ක් හෝ නැතිනම් 10 පොරොන්දමෙන් 5 ක් හෝ 20 පොරොන්දමෙන් 10 ක් හෝ අෂ්ට කුටයෙන් ලකුණු 36 න් 18 ක් වශයෙනිපොරොන්දම් නොගැලපෙන යුවලවල් ද සාර්තක ජීවිගත කරයි.

භාවස්ඵුට

2009 ජනවාරි 11 වන දින රාත්‍රී 7:10 ට කොළඹට නක්ෂත්‍ර කාලය සොයමු. මුලින්ම කළ යුත්තේ මෙම වේලාව ග්‍රිනිච් වෙලාවට හරවා ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වෙලාවෙ සිට පැය 5:30 ක් ඉදිරියෙන් සිටී. එමනිසා මෙම වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවෙන් 2009-1-11 13:40:00 වෙයි. ඉන් පසුව කළයුත්තේ 2009-1-11 00:00:00 ට ග්‍රිනිච්හිදී නක්ෂත්‍ර කාලය සොයා ගතයුතුය. මේ සඳහා 1900-1-1 12:30:00 සිට 2009-1-11 00:00:00 දක්වා කාලය දිනවලින් ගණනය කරගත යුතුය. මෙය දින 39822.5 කි. එය 36525 න් බෙදා ගත්විට T_0 හි අගය ලැබේ. T 0 = 1.09028063 {\displaystyle T_{0}=1.09028063} මෙම T 0 {\displaystyle T_{0}} හි අගය සමීකරණයට ආදේශ කිරීම ...

රවි

මෙම ලිපිය නක්ෂත්‍රෙය් එන රවි ග්‍රහයා පිළිබදවය.තාරකා විද්‍යාත්මක තොරතුරු සදහා හිරු බලන්න. සූර්ය, ඉර, රිවි, දිනකර, දිවාකර, හේලි, භානු, තාපන, දිනක්‍රිත්, පුෂ, අරුණ, ආක, ආදිත්‍ය, භෂ්කර, මර්තන්ඩ, සවිත, තීක්ෂණමිස, ප්‍රභාකර, තමෝහනාථ, දිනමිණි යනාදී නම් වලින්ද හැඳින් වෙයි. ග්‍රහමණ්ඩලයේ රජුය.රජු රජය පියා නියෝජනය කරයි. ජීවබලය හා රෝගනාශක බලය හිරුගෙන් ලැබේ. නිර්භීතකම, ප්‍රසිද්ධිය, දීර්ගායුෂ බලය ක්‍රියා ශූරත්වය ගෞරවය,භක්තිය, ස්ථිර ප්‍රේමය, අවබෝද ඥානය, චිත්තවේගය මනුෂ්‍ය ශරීරයේ හෘදය වස්තුව කට ඇස්, මොලය, උගුර,ඇලදිව, ඇට, ලේ, සහ රක්තානු වලට අයත්වේ. දවල් උපන් අයට රවි පියාවේ. යමෙකු උපදිනවිට රවි බලවත්ව සිටිය හො ...

                                     

ⓘ නක්‍ෂත්‍රය

 • ප ථ ව ය ට ස ප ක ෂව සඳ ඇත ස ථ නය න කත ක ට ව එම අවස ථ ව න කත හ වත නක ෂත රය නම ව Its longitude starts from 06 40 to 10 53 40 in sidereal Capricorn
 • අඟහර යන න න පහත ද අදහස ව ය හ ක. අඟහර ග රහල ව ත රක ව ද ය ව අඟහර ග රහය නක ෂත රය
 • ධන ර ශ ය ඉ ග ර ස Sagittarius නක ෂත රය එන ර ශ යක නක ෂත රය
 • ම න ර ශ ය ඉ ග ර ස Pisces ර ශ චක රය අවස න ර ශ යය Astronomical Applications Department 2011. නක ෂත රය ස හල අල ත අව ර ද ද
 • ක ම භ ර ශ ය ඉ ග ර ස Aquarius නක ෂත රය එන ර ශ යක නක ෂත රය
 • ත ල ර ශ ය ඉ ග ර ස Libra නක ෂත රය එන ර ශ යක නක ෂත රය
 • ව ශ ච ක ර ශ ය ඉ ග ර ස Scorpio නක ෂත රය එන ර ශ යක නක ෂත රය
 • කන ය ර ශ ය ඉ ග ර ස Virgo නක ෂත රය එන ර ශ යක නක ෂත රය
 • com Ther KriosKhrysomallos.html Greenwich, Royal Observatory. Equinoxes and solstices ROG learning team. Retrieved 4 December 2012. නක ෂත රය ස හල අල ත අව ර ද ද
 • ස නස ර යන ත රක ව දය ද හම වන ග රහල කයක තවද: ස නස ර නක ෂත රය
 • අඟහර නව ග රහ මණ ඩලයට අයත ග රහය ක ප ප ග රහය ක වන නම ත සමහර උසස ගත ග ණ වලට ප රධ න ව ය ක න ද ර ය අඟහර ද ර වලව ම ප ද ගලයන අධ ර යමත ව මට හ ත ව
                                     

අඟහරු (නක්‍ෂත්‍රය)

අඟහරු නව ග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් ග්‍රහයෙකි. පාප ග්‍රහයෙකු වන නමුත් සමහර උසස් ගත්ගුණ වලට ප්‍රධාන වෙයි. කේන්ද්‍රෙය් අඟහරු දුර්වලවීම පුද්ගලයන් අධෛර්යමත්වීමට හේතුවේ. අඟහරු, කුජ, භූමි පුත්‍ර ආදී නම් වලින්ද හඳුන්වයි.